اين وبلاگ در زمینه تربيت بدني آموزش و پرورش بابل مطلب مي‌نويسد
    شرح فعالیت :
ورزش همگانی برای سه دوره تحصیلی پیش بینی
و شامل سه بخش است :
الف: ترویج ورزش صبحگاهی (آغازین)
ب: جشنواره ورزش همگانی
ج: اجرای همایش کوهپیمایی و پیاده روی

وضعیت مطلوب:
براساس سند ملی توسعه آموزش و پرورش در بخش
تربیت بدنی در برنامه چهارم توسعه تعداد 000/485/4  
دانش آموز باید در سال تحصیلی 88-87 تحت پوشش
 ورزش همگانی قرار گیرند.


عنوان فعالیت :
توسعه و تقویت کانونهای ورزشی .
ایجاد باشگاههای ورزشی دانش آموزی.
توسعه نظام استعدادیابی ورزشی دانش آموزان
 شرح فعالیت :
روش اجرا:
طراحی و تدوین شناسنامه کانون های ورزشی دانش آموزان سراسر کشور.
نظارت و بازدید از فعالیت های کانون های ورزشی دانش آموزان.
پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی ویژه عوامل اجرایی و فنی کانونهای ورزشی .
تهیه و تدوین کتب، جزوات ، لوح فشرده کمک آموزشی کانونهای ورزشی .
تدوین دستورالعمل برگزاری جشنواره کانونهای ورزشی.
ایجاد مراکز استعدادیابی در شهرستانها و مناطق آموزشی.
تدوین دستورالعمل اجرای آزمونهای عمومی استعدادیابی بر روی تیم های اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور .
تدوین دستورالعمل برگزاری جشنواره استعدادهای برتر در رشته های مختلف ورزشی .
برگزاری اردوهای انتخابی و تدارکاتی تیم های ملی دانش آموزی جهت اعزام به مسابقات جهانی ISF .
ایجاد زمینه تعامل و همکاری با فدراسیون های ورزشی درخصوص نظام استعدادیابی و انعقاد تفاهم نامه همکاری متقابل .

 وضعیت موجود:
کانونهای ورزشی: حدود 523000 نفر دانش آموز در قالب رشته های مجاز آموزشگاهی تحت پوشش برنامه های مزبور قرار دارد.

 وضعیت مطلوب:
کانونهای ورزشی:  1214000  نفر دانش آموز باید تحت پوشش کانونها قرار گیرند.
باشگاههای ورزشی : در نظر است 31 باشگاه در مراکز استان تأسیس و هر باشگاه در 5 رشته ورزشی فعالیت داشته باشد.
نظام استعدادیابی: حدود 000/100 نفر دانش آموز در 49 مرکز استعدادیابی باید تحت پوشش برنامه های مزبور قرار گیرد

عنوان فعالیت :
 توسعه فعالیتهای فرهنگی در مسابقات ورزشی
     شرح فعالیت :
یکی از رویکردهای واحد فرهنگی فعالیتهای ورزشی و مسابقات، ایجاد و ترویج فرهنگ ورزشی در میادین و اردوهای ورزشی دانش آموزی و بالطبع تجلی آن در محیط اجتماع و خانواده است. چنانچه این رویکرد تعمیق یابد و کثرت بگیرد قطعاً شاهد رفتارهای هنجار در فعالیتهای ورزشی و به دنبال آن شهروندانی منطقی و نظم پذیر خواهیم داشت.

 وضعیت موجود:
جامعه ما بطور نسبی با ورزش و تاثیرات آن بر جسم و جان آشنا نیست. همه مسئولین موظف اند نگاه مردم را به ورزش تغییر داده و فرصت ورزش کردن را نیز برای همه فراهم نمایند. اداره کل تربیت بدنی که ورزش دانش آموزی و ارتقای سطح دانش معلمان و مربیان تربیت بدنی را به  عهده دارد، باید پر شتاب تر در بخش فرهنگی و علمی حرکت نماید تا مقصود نهایی که پرورش نسلی شاداب ، نیرومند و اندیشمند هستند، حاصل گردد. وضعیت موجود ، آهنگ کندی را می نوازد که خوش آیند نسل پرجوش و پویای نسل آینده نیست.

وضعیت مطلوب:
مسئولان درون سازمانی و برون سازمانی باید تاثیرات مثبت ورزش و تربیت بدنی را به دانش آموزان  بدانند و زمینه ایجاد آن را برای آنها فراهم نمایند.
گسترش رسانه های اطلاعاتی در زمینه فرهنگ ورزش و ورزش فرهنگی
چاپ و نشر انواع کتب و مجلات
حمایت و تعامل با نویسندگانی که در زمینه های فرهنگی به فعالیت مشغول هستند.
حمایت مالی در بخش اشاعه فرهنگ و هنجارهای رفتاری در ورزش

    عنوان فعالیت :
آماده سازی و اعزام تیم های دانش آموزی به مسابقات جهانی، ASSF،ISF، ASFF
وضعیت مطلوب:
اعلام آمادگی در کلیه رشته های اعلام شده از سوی ISF  درخواست تأسیس فدراسیون مسابقات مدارس کشورهای اسلامی 
وضعیت موجود :
از بین رشته های ورزشی اعلام شده از سوی ISF در سال جاری ، ایران در سه رشته فوتبال، بسکتبال و دوومیدانی اعلام آمادگی نموده است.

عنوان فعالیت :
آزمون علمی، فرهنگی و ورزشی هنرستانهای تربیت بدنی سراسر کشور
شرح فعالیت :
این آزمون سه روز برای دختران و سه روز برای پسران برگزار می شود.و این برنامه در دو بخش آزمون تئوری و آزمونهای مهارتی و آمادگی جسمانی برگزار می شود.
وضعیت موجود :
هم اکنون 9 دوره این آزمون برگزار شده و عمدتاً نفرات برگزیده و برتر هنرستانها در آزمون شرکت می نمایند. 
وضعیت مطلوب :
مطلوب این است که با برنامه ریزی قبلی در هر هنرستان آزمون برگزار شود و بهترین ها در آزمون کشوری شرکت نمایند.

 عنوان فعالیت : 
یازدهمین همایش مدیران هنرستانهای تربیت بدنی  سراسر کشور
  شرح فعالیت :
بعد از عقد قرارداد با استان میزبان و تعیین وظیفه برای مدیران هنرستانها، شرکت کنندگان در کمیسیون های مختلف سازماندهی شده و نقطه نظرات خود را به بحث گذاشته و در نهایت نقطه نظرات آنان در سمینار جمع بندی می شود.
وضعیت موجود :
هم اکنون 63 هنرستان در سراسر کشور فعالیت می نمایند و ده همایش در این زمینه برگزار شده است.
    وضعیت مطلوب :
با افزایش هنرستانها، لزوم برگزاری همایش جهت پاسخگویی مشکلات آنها، تدوین قوانین و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد.

عنوان فعالیت :
 کمک به هنرستانهای تربیت بدنی
          شرح فعالیت :
     براساس فرم آماری تکمیل شده استانها، مقایسه فضاها و اماکن ورزشی و تجهیزات و نیروی انسانی با یکدیگر با حداقل استانداردهای موجود، هنرستانها رتبه بندی می شوند و اعتباری برای کمک به هنرستانها در نظر گرفته می شود.
   وضعیت موجود :
در حال حاضر 63  هنرستان تربیت بدنی در کشور
  فعالیت می نماید .
    وضعیت مطلوب :
رسیدن هنرستانها به حداقل استانداردهای مورد نظر در فضا، اماکن، تجهیزات ورزشی و  نیروی انسانی متخصص.

    عنوان فعالیت :
همایش سرگروه های آموزشی درس تربیت بدنی
در سه دوره تحصیلی

        شرح فعالیت :
نظر به تجارب ارزشمند سرگروههای آموزشی کشور و با عنایت به مسائل و مشکلات حوزه تربیت بدنی مدارس در استانهای کشور، موارد قابل طرح در گردهمایی ها با توجه به دوره تحصیلی، قبلاً به اطلاع استانها رسانیده می شود و نمایندگان استانها نیز با جمع آوری اطلاعات و بحث و تبادل نظر با مناطق استان، در گردهمایی کشوری شرکت می نمایند. در هر دوره تحصیلی همکاران استانها ضمن ارائه تجربیات به بررسی مشکلات ساعت درس تربیت بدنی پرداخته و پس از تبادل نظر، راهکارهای مناسب ارائه و جهت اجرا در برنامه های سال آینده مصوب می نمایند.
وضعیت مطلوب :
برگزاری مستمر گردهمایی های گروه آموزشی استانی و مناطق کشور و بررسی مسائل حوزه تربیت بدنی مدارس و ارائه راهکارهای مناسب.
   وضعیت موجود :
در سال جاری (88-87) گردهمایی سرگروههای آموزشی درس تربیت بدنی در دوره های تحصیلی بصورت جداگانه در سه استان برگزار گردید. با توجه به تقلیل50 درصدی ساعت های گروه های آموزشی، مسائل و مشکلات درس تربیت بدنی مدارس، مورد بررسی و توجه جدی از سوی استانها قرار گرفت.

 عنوان فعالیت :
جشنواره الگوهای برتر تدریس
     شرح فعالیت :
این جشنواره در چهار مرحله منطقه، استان و کشوری (دو مرحله) اجرا می گردد. از مرحله منطقه و استان یک دبیر زن و یک دبیر مرد تربیت بدنی در هر مقطع به عنوان افراد برتر در اجرای بهترین طرح درس ها برگزیده و به مرحله اول کشوری معرفی می شوند. سپس نفراتی که بتوانند در مرحله اول کشوری حدنصاب  مورد نیاز در اجرای طرح درس خود را کسب نمایند به مرحله دوم کشوری که مرحله نهایی می باشد، راه پیدا می کنند. استانها موظف هستند به منظور حضور و ارائه طرح درسهای علمی، نوین و کاربردی از سوی شرکت کنندگان در مرحله دوم کشوری، ضمن در اختیار گذاشتن امکانات، وسایل و ابزار ورزشی مورد نیاز، نهایت همکاری را با نفرات برتر مرحله اول کشوری داشته و نظارت لازم بر این مهم را انجام دهند.
پس از اجرای چهار مرحله جشنواره، لوح فشرده بهترین طرح درسهای منتخب معلمان، تهیه و تکثیر گردیده و در اختیار تمامی استانها قرار داده می شود.
    وضعیت مطلوب:
داشتن طرح درسها و الگوهای مناسب تدریس درس تربیت بدنی در جهت کیفیت بخشی.
طبق برآورد و بازخورد از استقبال معلمان، امید است بیش از 70 درصد از معلمان تربیت بدنی در جشنواره الگوهای برتر تدریس شرکت و طرح درس ارائه دهند.
   وضعیت موجود :
تهیه و ارسال بخشنامه برای اجرای ششمین دوره جشنواره الگوهای برتر تدریس
طبق آمار ارسالی از استانها در سال تحصیلی 87-86 بیش از هفت هزار معلم در سطوح منطقه، استان و کشوری-  تقریباً یک سوم کل معلمان تربیت بدنی - در جشنواره ها شرکت نموده اند.

عنوان فعالیت :
طرح آشنا (آموزش شنا به دانش آموزان)
شرح فعالیت :
به دلیل اهمیت موضوع، در شهریورماه طی نامه ای به شماره 240/2769/510 مورخ 27/6/87 به همراه فرم مخصوص به استانها اعلام گردید تا در صورت موافقت با اجرای طرح فرم مذکور که حاوی آمار و اطلاعات تعداد دانش آموزان و عوامل اجرائی است را تکمیل و به ستاد ارسال دارند تا ستاد براساس آمار، اعتبارات موردنیاز را فراهم نماید. اجرای این طرح بدین گونه است که یک سوم هزینه های اجرای طرح از طریق اداره کل تربیت بدنی مدارس و دو سوم  باقیمانده از طرف سازمان و والدین دانش آموز قابل پرداخت است. استان ها با برنامه ریزی دقیق،  مدارس را تحت پوشش قرار می دهند تا ساعت تربیت بدنی به امر آموزش شنا محقق گردد.
وضعیت مطلوب:
هر سال 10 درصد از دانش آموزان کشور تحت آموزش قرار گیرند.
   وضعیت موجود:
براساس گزارش استانهای کشور تعداد 96000 نفر دانش آموز در حال حاضر تحت پوشش شنا می باشند و تاکنون در طول سالهای گذشته تعداد 000/200 آموزش دیده اند.

عنوان فعالیت :
توسعه و اجرای طرح مدارس نشانگر (الگو)
      شرح فعالیت :
این طرح در 77 مدرسه نشانگر سراسر کشور، جهت کلاسهای اول تا سوم ابتدایی اجرا شده است. برای اجرای طرح مذکور، از محل طرح های مشارکتی فضایی به ابعاد 11×22 کفپوش  شده اند و ضمناً حق الزحمه عوامل اجرایی از محل منابع داخلی استان و اعتبارات اداره کل تربیت بدنی مدارس تأمین می شود.در این مدارس معلمان تربیت بدنی متخصص به برنامه های دوره ابتدایی با تهیه طرح درس به آموزش علمی درس تربیت بدنی می پردازند.

وضعیت موجود:
فعالیت بیش از 70 مدرسه که به صورت گزینشی انتخاب شده اند . معمولاً در هر استان دو باب یا بیشتر از دو مدرسه در مرکز استان گزینش می شوند. در سال جاری 000/40 دانش آموز دوره ابتدایی توسط مربی تربیت بدنی متخصص تحت تعلیم قرار گرفته اند.

عنوان فعالیت :
ارزیابی ساختار قامتی
شرح فعالیت :
   طرح سنجش ساختارقامتی ابتدا به صورت طرح تحقیقاتی اجرا و پس از تخصیص اعتبار لازم، این طرح تبدیل به برنامه شد. در سالهای ابتدایی اجرای طرح، به منظور ارتقاء سطح دانش معلمان تربیت بدنی، کلاسهای ضمن خدمت حرکات اصلاحی در سراسر کشور تشکیل گردید و به دنبال آن، همچنین اعتبار لازم برای تهیه وسایل سنجش ساختارقامتی به استانهای کشور تخصیص داده شد. در سالهای اولیه، هزینه اجرای طرح و خرید لوازم ارزیابی و برای سه مرحله ارزیابی از 20 نوع ناهنجاری مبلغ 7000 ریال به ازای هر نفر در نظر گرفته شد.
    از سال 1384 هزینه طرح برای در یک مرحله و از 10 نوع ناهنجاری به 1500 ریال کاهش یافت که مشکلات زیادی در استانهای ایجاد کرد. در سال 1387 هزینه ارزیابی ساختارقامتی برای هر دانش آموز 3500 ریال در نظر گرفته شد.
وضعیت مطلوب:
تحت پوشش قرار گرفتن تمامی دانش آموزان دختر و پسر در پایه اول راهنمایی و اول متوسطه .
وضعیت موجود:
در سال جاری با توجه به کمبوداعتبارات لازم،یک چهارم دانش آموزان در پایه های اول راهنمایی و اول متوسطه تحت پوشش طرح قرار گرفته اند.

عنوان فعالیت :
کانون های حرکات اصلاحی
شرح فعالیت :
دانش آموزان دارای ناهنجاریهای جسمانی به کانونهای حرکات اصلاحی معرفی می شوند تا با تمرینات حرکات اصلاحی مشکلات جسمانی آنها رفع شود.
به دلیل نوپابودن کانونهای حرکات اصلاحی در هر استان از وسایل و ابزارهای گوناگون برای کار در کانونهای استفاده شده که برای یکدست شدن کار کانونها و وسایل و تجهیزات آنها، برگزاری جشنواره در این رابطه پشنهاد  می گردد.
هر ساله همراه با اعتبار ارزیابی ساختارقامتی ،مبلغی برای راه اندازی و تقویت کانونهای حرکات اصلاحی به استانها ابلاغ اعتبار شده است که این مبالغ با توجه به حجم کارکانونها در سراسر کشور بسیار اندک می باشد.
وضعیت مطلوب:
افزایش تعداد کانونها به طوری که تمامی دانش آموزان دارای ناهنجاری بتوانند از خدمات آنها استفاده نمایند.
وضعیت موجود:
با توجه به حجم دانش آموزان دارای ناهنجاریها ، تعداد کانونهای حرکات اصلاحی کم می باشد. به منظور تقویت کانونها، اعتبارات تخصیصی بیشتری موردنیاز است.

عنوان فعالیت :
توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی
    شرح فعالیت :
1- هماهنگی در اجرای پروژه ها با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
2- هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخصوص اختصاص اعتبارات موردنیاز پروژه ها
3- تهیه بسته های ورزشی جهت ارسال به مدارس
4- هماهنگی در طراحی و استانداردسازی اماکن و فضاهای ورزشی
5- اجرای پروژه ها بصورت مشارکتی با استانها 
6- هماهنگی با خیرین مدرسه ساز در رابطه با فضاهای ورزشی دانش آموزان
7- هماهنگی در اجرای مصوبات برنامه چهارم توسعه و دستگاههای ذیربط
   وضعیت مطلوب:
1- افزایش سرانه فضاهای ورزشی براساس قانون برنامه چهارم توسعه (حداقل یک مترمربع )
2- ایجاد کلاس درس تربیت بدنی استاندارد در مدارس کشور
3- تامین تجهیزات ورزشی موردنیاز مدارس کشور
     وضعیت موجود:
1- میانگین سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده دانش آموزان در سال 1388 به میزان 40/11 سانتی متر مربع می باشد.
2- میانگین سرانه فضاهای ورزشی روباز دانش آموزان در سال 1388 به میزان 42/12 سانتی متر مربع می باشد.
3- میانگین سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده دانش آموزان در سال 1388 به میزان 82/23 سانتی متر مربع می باشد.

   عنوان فعالیت :
برگزاری مسابقات ورزشی قهرمانی مدارس کشور (مرحله مقدماتی و نهایی)
     شرح فعالیت :
مسابقات از سطح مدرسه بصورت مسابقات بین کلاسی شروع و در سطح منطقه یا شهرستان ، بین مدارس انجام می شود. مسابقات در سطح استانها بین شهرستان ها انجام می گردد که منتخبین استانها به مسابقات کشوری راه پیدا می کنند.
مسابقات در سطح کشور نیز عمدتاً در یک یا چند استان بصورت متمرکز برگزار می شود.
کلیه ملزومات و لوازم و هزینه موردنیاز مسابقات در مرحله مقدماتی توسط استان با کمک مالی ستاد انجام خواهد شد و در سطح کشور نیز توسط ستاد تامین اعتبار می شود.
مسابقات به ترتیب اولویت آموزشگاهی، پایه و غیرآموزشگاهی تقسیم می شود.
الف: مسابقات آموزشگاهی رشته هایی را شامل می شود که از نظر استاندارد، امکانات و ایمنی لازم، امکان برگزاری آن در مدارس وجود دارد. شامل:  1- آمادگی جسمانی 2- بدمینتون 3- بسکتبال 4- والیبال 5- تنیس روی میز 6- شطرنج 7- هندبال 8- فوتسال.
ب: مسابقات در رشته های پایه شامل: 1- شنا، 2- ژیمناستیک 3- دو و میدانی 4-  دوصحرانوردی می باشد.
 ج: بقیه رشته ها که از نظر عدم وجود امکانات، استاندارد و ایمنی لازم، امکان برگزاری آنها در آموزشگاه وجود ندارد غیرآموزشگاهی می باشند که در اولویت آخر قرار دارند. شامل: 1- اسکیت 2- تکواندو 3- تیراندازی 4- جودو 5- دوچرخه سواری 6- فوتبال 7- کاراته 8- وزنه برداری 9- کشتی 10- کوهپیمایی 11- سنگ نوردی 12- ورزش باستانی و پهلوانی  13- اسکی .

وضعیت موجود:
در سال تحصیلی 88-87 مسابقات در 25 رشته ورزشی پسران : 1-  آمادگی جسمانی 2- اسکیت 3- بدمینتون 4- تنیس روی میز 5- بسکتبال 6- والیبال 7- هندبال 8- فوتسال 9-  شطرنج 10- دو و میدانی 11- اسکی 12- فوتبال 13- دوچرخه سواری 14- وزنه برداری 15- ورزش باستانی پهلوانی 16- جودو 17 – تکواندو 18- کاراته 19- سنگنوردی 20- کشتی آزاد و فرنگی 21- تیراندازی 22- کوهپیمایی 23- دوی صحرانوردی 24- شنا 25- ژیمناستیک) و 18 رشته دختران: 1-  آمادگی جسمانی 2- اسکیت 3- بدمینتون  4- تنیس روی میز 5- بسکتبال  6- والیبال  7- هندبال 8- شطرنج  9- کاراته 10- دو و میدانی 11- فوتسال 12- تیراندازی 13- سنگنوردی 14- اسکی 15- دوی صحرانوردی 16- شنا 17- ژیمناستیک، 18- دوچرخه سواری با حضور 19000 نفر دختر و پسر در سطح کشور و حضور حدود 000/000/3 نفر در سطح مدارس، مناطق و استانها برگزار  می شود
مسابقات در چهار سطح به صورت یک هرم طراحی شده است که عمده مسابقات و دانش آموزان در سطح مدارس قرار گرفته اند (کف هرم) و در نوک هرم منتخبین استانها در مسابقات کشوری که حدود 14 درصد از کل دانش آموزان را تحت پوشش قرار داده است به رقابت می پردازند.

وضعیت مطلوب:
- افزایش کمی و کیفی مسابقات در سطح آموزشگاه(مسابقات داخل مدرسه ای ).
- تحت پوشش قراردادن کل دانش آموزان کشور در مسابقات درون مدرسه ای .
- استفاده از اسپانسرها برای برگزاری مسابقات و کم کردن هزینه مسابقات از بودجه عمومی دولت .

   عنوان فعالیت :
اجرای برنامه های ورزش دانش آموزی(برگزاری دوره های آموزشی معلمان تربیت بدنی روسای گروه و کارشناسان مسئول تربیت بدنی کشور )
    شرح فعالیت :
اخذ مجوز، تنظیم و ارسال دستورالعمل، تعیین استان میزبان، بازدید، عقدقرارداد، اطلاع رسانی، ابلاغ اعتبار به استان میزبان، هماهنگی با مدرسان از طریق فدراسیون های ورزشی، اجرای دوره، ارزیابی از دوره ، پیگیری گواهی نامه های ضمن خدمت، پیگیری کارتهای مربوط و پیش بینی و نحوه اجرای دوره های آموزشی  در سال آتی.
هزینه های دوره شامل : هزینه های مربوط به برگزاری کلاسها که از طرف فدراسیونها اعلام می شود.
هزینه بیتوته، شام و نهار پذیرایی، امور فوق برنامه، بازدیدها، مراسم افتتاحیه، تبلیغات و غیره.
هزینه مربوط به حق الزحمه عوامل اجرایی، هزینه اجاره سالن و کلاسهای آموزشی، هزینه تجهیزات مورد نیاز کلاسها– ایاب و ذهاب و موارد پیش بینی شده

وضعیت مطلوب:
فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظور دستیابی معلمان تربیت بدنی هر استان به کارت مربیگری و داوری رشته های مجاز آموزشگاهی با توجه به نیازهای استانی .
تحقق این امر در دراز مدت از طریق ایجاد تعامل و انعقاد تفاهم نامه با سازمان تربیت بدنی، فدراسیون های ورزشی، کمیته ملی و آکادمی ملی المپیک و سایر دستگاههای ذی ربط میسور می گردد. در این راستا، تلاش خواهد شد تا تامین و تربیت نیروی انسانی موردنیاز و اجرای کلاسهای مربیگری و داوری به سازمان مربوطه واگذار شود و اداره کل تربیت بدنی در فراهم نمودن تمهیدات لازم و نیازسنجی، برنامه ریزی و سایر هماهنگی های عند اللزوم، اقدام خواهد نمود.

عنوان فعالیت :
 اجرای برنامه های ورزشی دانش آموزی (برگزاری رقابتهای علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی کشور در سطوح شهرستان،  استان و کشور)
شرح فعالیت :
این رقابتها در سه مرحله «منطقه، شهرستان ، استان و کشور برگزار می شود و از دو قسمت علمی و عملی تشکیل شده است . بخش عملی شامل آزمونهای «آمادگی جسمانی و حرکتی» و بخش علمی نیز شامل برخی از مباحث علمی تربیت بدنی است.
آزمونهای عملی که در مراحل مختلف چند دوره اخیر مورد استفاده قرار گرفته، شامل موارد ذیل می باشد: ایستگاهی ، دو 1600 متر(آمادگی جسمانی و حرکتی)، فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال (آزمون مهارتی).        این رقابتها از طریق بخشنامه معاونت پرورشی و تربیت بدنی (اداره کل تربیت بدنی) وزارت آموزش و پرورش هر ساله با توجه به زمان بندی سایر مسابقات و برنامه و فعالیت ها در اختیار گروه های تربیت بدنی استان ها قرار می گیرد و آن ها نیز به صورت بخشنامه، زمان و نحوه اجرا را به مناطق و شهرستان تحت پوشش اطلاع می دهند. مرحله شهرستان و استان در سه ماهه چهارم سال برگزار می شود و مرحله کشوری در سه ماهه اول سال بعد .
هزینه برگزاری رقابتها از اعتبارات مناطق و شهرستان – سازمان آموزش و پرورش استانها و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (معاونت پرورشی و تربیت بدنی) تامین خواهد می گردد.
وضعیت موجود :
در بیست و یکمین دوره رقابتهای علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی کشور بیش از 500/6 نفر شرکت کننده داشت که در مراحل بعدی 9 نفر از هر شهرستان و منطقه در سه دوره تحصیلی به مراحل استانی و 9 نفر از هر استان به مرحله کشوری به عنوان نمایندگان شهرستان، منطقه یا استان شرکت نموده اند.

    وضعیت مطلوب :
شرکت کلیه دبیران و معلمان تربیت بدنی در سطح شهرستان و منطقه .
برگزاری آزمون سالیانه جهت کلیه معلمان تربیت بدنی .
افزایش اعتبارات .

عنوان فعالیت :
اجرای برنامه های ورزشی دانش آموزی (تجلیل از نفرات برتر و قهرمانان ورزشی در هفته تربیت بدنی )
   شرح فعالیت :
در هر سال به منظور تشویق، ترغیب و ایجاد انگیزه و تجلیل و تکریم معلمان، ورزشکاران و افتخار آفرینان عرصه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی، مراسم بزرگداشت با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار و جوایزی به عنوان یادبود به آنان اهدا خواهد شد. سطوح اجرای آن در سه شهرستان ، منطقه ، استان و کشور خواهد بود.
هزینه این فعالیت از اعتبارات معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع تأمین می گردد.
وضعیت موجود :
هر ساله از تعدادی معلمان، ورزشکاران و افتخار آفرین عرصه تربیت بدنی و ورزش در سطوح مختلف تقدیر بعمل می آید.
وضعیت مطلوب:
تقدیر و تشکر از کلیه وزشکاران شرکت کننده در مسابقات و جشنواره های ورزشی در سطح استانی و کشوری.
تقدیر و تشکر از کلیه مربیان ، معلمان و داوران شرکت کننده در مسابقات و جشنواره های ورزشی .
تقدیر و تشکر از کلیه شرکت کننده در رقابتهای علمی تخصصی.
اهدای جوایز نفیس، اعزام به سفرهای زیارتی و ... به نفرات برتر.

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۱/۲۸ساعت 6  توسط کارشناسی تربیت بدنی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
ژیمناستیک
کاراته
تکواندو
شنا
کشتی
آمادگی جسمانی
هندبال
دوچرخه سواری
بدمینتون
تنیس روی میز
دو و میدانی
شطرنج
والیبال
بسكتبال
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
کادر اداری
اخبار
شیوه نامه
رشته های ورزشی
انجمن هاي ورزشي
دبيران تربيت بدني
کادر مجتمع ورزشی
مطالب اخلاقی و تجربه زندگی
پیشکسوتان و بازنشسته های تربیت بدنی
علمی ورزشی
فدراسیون ورزشی
قوانین ورزشی
حقوق ورزشی
قهرمانان ورزشي
پیوندها
معاونت تربيت بدني و پرورشي وزارت
فيلم كربلا
سازمان آموزش و پرورش استان
کارشناسی آموزش راهنمایی
كارشناسي تربيت بدني سازمان
فدراسیون ژیمناستیک
فدراسیون فوتبال
فدراسیون هندبال
فدراسيون واليبال
فدراسیون شنا
فدراسیون بدمینتون
فدراسیون کشتی
فدراسیون وزنه برداری
فدراسیون کوه نوردی
فدراسیون دوچرخه سواری
فدراسیون تیراندازی
وبلاگ شورای تحقیقات بابل
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM