اين وبلاگ در زمینه تربيت بدني آموزش و پرورش بابل مطلب مي‌نويسد

سازماندهی دبیران بر حسب اولویت و امتیاز سال تحصیلی    90 - 89

اولویت اول

ادامه اولویت دوم

رديف

نام و نام‌خانوادگي

امتیاز

ملاحظات

رديف

نام و نام‌خانوادگي

امتیاز

ملاحظات

1

محمود نعمتي

50/488

 

28

شعبا نعلي حاجي آ قاتبار

25/331

 

2

ولي  اله نصراله نژاد

50/476

 

29

علي يو نس نژاد

324

 

3

سیدعیسی مهدی نیا

75/460

 

30

حبيب اله  امير نيا

50/323

 

4

عباس اقتنا يي

458

 

31

اکبر قلي زاده

75/322

 

5

مجيد صا د قي

407

 

32

احمد رضا عيسي زاده

25/319

 

6

سيد مسعود اله قلي پور

367

 

33

محمد علي کا ظمي

75/317

 

7

علي رضا يوسفي

75/359

 

34

همت مير زا زاده

75/311

 

8

محمد شا هنده

356

 

35

تقي طا لشي

311

 

9

مهدي احمد يان

25/337

 

36

مهدي رضا نژاد

50/306

 

10

علي شکر پور

288

 

37

حسن با با گلي

25/302

 

11

علي اکبر رمضا ن نژاد

75/268

 

38

احمد جعفري

25/302

 

12

تورج يوسفي

266

 

39

سيد رضا بزرگ نژاد

75/295

 

13

 

 

 

40

سبز علي دژ واخ

75/289

 

الویت دوم

41

نصر اله محمد زاده

50/285

 

1

سيد مجتبي پيغمبر زاده

234

 

42

اصغر جعفر زاده

50/281

 

2

ولي اله  فتحي

444

 

43

محمد حا تمي

25/278

 

3

علي اصغر فر قا ني

50/439

 

44

مصطفي طهما سب پور

50/276

 

4

سیدیعقوب برارنیا

75/434

 

45

حميد يوسف نيا

50/272

 

5

نظر علي رمضا نيان

25/420

 

46

اسما عيل عليجا ن نژاد

269

 

6

حسن بزرگي

25/407

 

47

محمود حسن نيا

50/265

 

7

هادي بزرگي

75/402

 

48

سيد رحيم حسن پور

256

 

8

بهروز ابراهيم زاده

75/395

 

49

حسین مصطفي پور

75/248

 

9

بهزاد شهيدي مقدم

50/394

 

50

 

 

 

10

يحيي عبا سي

75/393

 

اولویت سوم

11

حسن ابراهيم زاده

25/390

 

1

علي اصغر درزي

75/393

 

12

فريدون کريمي

50/385

 

2

محمد رضا ها شم پور

364

 

13

نيما صالحي نيک

50/372

 

3

علي حسين زاده

50/285

 

14

فرا مرز نوروزي

25/371

 

4

سيد محمود کاظمي

50/270

 

15

صادق سلماني

371

 

5

حسين فتحي

259

 

16

رمضا ن کمالي

75/370

 

6

شهر يار خا ن بابايي

25/251

 

17

کيا مرث قلي زاده

366

 

7

حميد رضا عيسي زاده

248

 

18

فريبرز وفايي منش

75/362

 

8

غلامرضا ملا زاده

75/252

 

19

شعبانعلي فتحي

50/359

 

9

مهدي عليجان زاده

50/237

 

20

خلاق خليلي

75/348

 

10

سیدمحسن حسینی

50/219

 

21

رحمان حق شناس

75/346

 

11

حسين کا ظمي

209

 

22

علي جانپور

50/346

 

اولویت چهارم

23

عليرضا چراغعلي زاده

25/344

 

1

هدايت عسگر دون

75/370

 

24

عبد اله صا دق پور

25/341

 

2

رحمان درزي

267

 

25

احمد ملا نژاد

75/335

 

3

عباس قنبري

25/265

 

26

مجيد نصر الهي

25/333

 

 

 

 

 

27

عين اله جعفر زاده

50/332

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۵/۲۸ساعت 7  توسط کارشناسی تربیت بدنی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
ژیمناستیک
کاراته
تکواندو
شنا
کشتی
آمادگی جسمانی
هندبال
دوچرخه سواری
بدمینتون
تنیس روی میز
دو و میدانی
شطرنج
والیبال
بسكتبال
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
کادر اداری
اخبار
شیوه نامه
رشته های ورزشی
انجمن هاي ورزشي
دبيران تربيت بدني
کادر مجتمع ورزشی
مطالب اخلاقی و تجربه زندگی
پیشکسوتان و بازنشسته های تربیت بدنی
علمی ورزشی
فدراسیون ورزشی
قوانین ورزشی
حقوق ورزشی
قهرمانان ورزشي
پیوندها
معاونت تربيت بدني و پرورشي وزارت
فيلم كربلا
سازمان آموزش و پرورش استان
کارشناسی آموزش راهنمایی
كارشناسي تربيت بدني سازمان
فدراسیون ژیمناستیک
فدراسیون فوتبال
فدراسیون هندبال
فدراسيون واليبال
فدراسیون شنا
فدراسیون بدمینتون
فدراسیون کشتی
فدراسیون وزنه برداری
فدراسیون کوه نوردی
فدراسیون دوچرخه سواری
فدراسیون تیراندازی
وبلاگ شورای تحقیقات بابل
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM